Propostes de Nom i Escut per a un nou club de futbol popular a Lleida

Omple el següent formulari amb les teves dades personals i possibles opcions de noms i escuts per un nou club de futbol popular a la ciutat lleidatana. No s’acceptaran noms fora de lloc, que faltin al respecte, que tinguin un contingut ofensiu o que no estiguin relacionats amb la finalitat de la creació del nou club. Aquest espai queda habilitat fins el proper 19 de febrer de 2022 (inclòs).


    DONO el meu consentiment per a l’ús de les meves dades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

    MANIFESTO que l'obra gràfica (d'ara en endavant l'OBRA) que he adjuntat en aquest formulari l'he creat jo sense l'ajuda i/o implicació de tercers i, per tant, en sóc propietari únic de tots els seus drets. Com a titular i propietari dels drets de l'OBRA adjuntada, cedeixo a l'Associació d'Amics del Lleida de Futbol amb NIF G25783424, els drets de reproducció i comunicació pública de l’OBRA i tots els actes d'explotació que se'n puguin derivar (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació), tant per mitjans digitals com qualsevol tipus de suport físic de forma indefinida i totalment gratuïta, renunciant expressament a qualsevol reclamació futura per obtenir part dels beneficis que se'n puguin derivar de l'explotació i ús de l'OBRA.